[13/06/2018] Assemblea General Ordinària de l’Ateneu Terrassenc

 

D’acord amb els articles 15, 16 i 17 dels estatuts vigents, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de l’Ateneu Terrassenc, que tindrà lloc a la seu de l’Ateneu (Passeig del Vapor Gran 39, B), el dimecres 13 de juny,  a les 19:30 h. en 1a. Convocatòria, i 30 m. més tard en 2a convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea del 2017
  2. Informe de gestió del 2017
  3. Aprovació, si s’escau, dels comptes del 2017 i del pressupost pel 2018
  4. Precs i Preguntes.

Preguem a tots els socis interessats en col·laborar amb la  junta, ho comuniquin a qualsevol membre de la junta actual.

 

 

* Us recordem que, segons els nostres Estatuts, per poder participar amb dret a vot, cal ser soci de l’entitat i estar al corrent de pagament de les quotes establertes.

Publicat a